Miminka k rezervaci

29.04.2013 17:46

Máme miminka k rezervaci.Jsou tři černí bílopesíkatí,jedna holčička a dva kluci.Dále máme dvě holčičky japanovité.

Jedna japanovitá zůstavá doma,ostatní jsou zatím volní.